+48 736 994 433 info@npro.it

Menu
Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo

By In InsERT On 5 lutego 2014


Zainteresowany? Zapytaj

Rachmistrz nexo – system Rachmistrz nexoobsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Program ułatwia samodzielne dokumentowanie działalności przedsiębiorstwa, a także wspomaga pracę biur rachunkowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów odbywa się w Rachmistrzu nexow sposób bardzo elastyczny. Dekretacja dokumentów przebiega automatycznie dzięki zaawansowanym mechanizmom tworzenia schematów dekretacji dokumentów handlowych i finansowych. Program umożliwia elastyczną obsługę finansów i rozrachunków, a także wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne wraz z obsługą deklaracji ZUS oraz eksportem danych do programu Płatnik). Zapewnia również obsługę deklaracji skarbowych wraz z załącznikami oraz wysyłką elektroniczną.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:

 • obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów,  sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • operacje związane z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • wymiana (i automatyczna dekretacja) dokumentów przez Internet z Subiektem nexo i Gratyfikantem GT;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Wersja PRO systemu nexo oprócz pełnej funkcjonalności wersji standardowej zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania dla Rachmistrz nexo PRO.

 • Sfera dla Rachmistrza nexo;
 • zaawansowane pola własne;
 • raporty własne i wydruki własne;
 • dodatkowe rodzaje zapisów w KPiR – odliczenie i doliczenie przypadające w całości na wspólnika (bez względu na udział);
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • dodatkowe rodzaje rozliczeń właścicielskich dla formy księgowości KPiR: przychód z innej działalności, inne źródła przychodu, odliczenia;
 • schematy dekretacji dokumentów: inna pozarolnicza działalność (na zasadach ogólnych), inne ulgi (na zasadach ogólnych), wynajem bądź dzierżawa (na zasadach ogólnych);
 • schematy importu – dodatkowe możliwości dekretacji do KPiR i EP, m.in. możliwość warunkowego wyznaczenia daty zapisu, daty zdarzenia, wartości numeru dokumentu, podmiotu, typu zapisu, trybu dekretacji rozrachunków;
 • schematy importu – dodatkowe możliwość dekretacji do ewidencji VAT, m.in. możliwość warunkowego wyznaczenia daty wystawienia, daty dostawy/otrzymania, wartości numeru dokumentu, podmiotu, trybu dekretacji rozrachunków, rejestru VAT, typu transakcji VAT w zależności od spełnionych warunków, miesiąca obowiązku podatkowego w zależności od spełnionych warunków, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki, rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki, możliwość warunkowego określenia opisu zdarzenia gospodarczego;
 • ewidencje VAT: otwarty słownik transakcji VAT, możliwość określenia metody zwolnionej, operacja sprawdzenia progu zwolnienia z VAT;
 • sesje kasowe, umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • własne rodzaje rozrachunków.

Polecamy nasze usługi programistyczne,

dzięki którym możemy Państwu zaoferować funkcjonalne rozszerzenia dla Rachmistrz nexo.


Pomożemy Ci wybrać najlepszy system ERP dla twojej firmy.

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon


  About the Author

  Jacek Zatoński

  Specjalista od zarządzania wiedzą w organizacji i trener z zakresu systemów ERP

  Related Posts

  Helpdesk

  Napisz wiadomość email

  Rejestracja problemów technicznych mailowo

  Przejdź do systemu e-helpdesk

  Rejestracja problemów technicznych dla aktualnych klientów

  Pomoc zdalna

  Połącz się z pomocą zdalną

  Nawiązanie połączenia zdalnego z konsultantem