+48 736 994 433 info@npro.it

Menu
Rewizor nexo

Rewizor nexo

By In InsERT On 5 lutego 2014


Zainteresowany? Zapytaj

Rewizor nexo – system Rewizor nexowspomagający prowadzenie pełnej księgowości, przeznaczony zarówno dla firm samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i dla biur rachunkowych. Zapewnia zaawansowaną obsługę planu kont, automatyczną dekretację dokumentów oraz elastyczną obsługę finansów i rozrachunków. Umożliwia prowadzenie ewidencji VAT i środków trwałych, a także obsługę płac.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg. Kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu (w trakcie przygotowania, zatwierdzanie i księgowanie);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów,  sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • operacje związane z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych)  oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • wymiana (i automatyczna dekretacja) dokumentów przez Internet z Subiektem nexo i Gratyfikantem GT;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Wersja PRO systemu nexo oprócz pełnej funkcjonalności wersji standardowej zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania dla Rewizor nexo PRO.

 • Sfera dla Rewizora nexo;
 • zaawansowane pola własne;
 • raporty własne i wydruki własne;
 • plan kont: możliwość definiowania konta z wieloma poziomami kartotek księgowych, możliwość definiowania kolejnego poziomu analityk o stałej bądź zmiennej długości do kont kartotekowych;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • dodatkowe rodzaje rozliczeń właścicielskich: przychód z innej działalności, inne źródła przychodu, odliczenia;
 • schematy dekretacji dokumentów: inna pozarolnicza działalność (na zasadach ogólnych), inne ulgi (na zasadach ogólnych), wynajem bądź dzierżawa (na zasadach ogólnych);
 • schematy importu – dodatkowe możliwości dekretacji dokumentów, m.in.  możliwość warunkowego wyznaczenia daty zapisu, daty zdarzenia, wartości numeru dokumentu, podmiotu, typu zapisu, trybu dekretacji rozrachunków, kolumny zapisu w KPiR, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki, rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki;
 • schematy importu – dodatkowe możliwość dekretacji do ewidencji VAT: możliwość warunkowego wyznaczenia daty wystawienia, daty dostawy/otrzymania, wartości numeru dokumentu, podmiotu, trybu dekretacji rozrachunków, rejestru VAT, typu transakcji VAT w zależności od spełnionych warunków, miesiąca obowiązku podatkowego w zależności od spełnionych warunków, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki. rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki, możliwość warunkowego określenia opisu zdarzenia gospodarczego;
 • ewidencje VAT: otwarty słownik transakcji VAT, możliwość określenia metody zwolnionej, operacja sprawdzenia progu zwolnienia z VAT;
 • sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozrachunki ratalne;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • własne rodzaje rozrachunków.

Polecamy nasze usługi programistyczne,

dzięki którym możemy Państwu zaoferować funkcjonalne rozszerzenia dla Rewizor nexo.


Pomożemy Ci wybrać najlepszy system ERP dla twojej firmy.

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a odezwiemy się do Ciebie.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon


  About the Author

  Jacek Zatoński

  Specjalista od zarządzania wiedzą w organizacji i trener z zakresu systemów ERP

  Related Posts

  Helpdesk

  Napisz wiadomość email

  Rejestracja problemów technicznych mailowo

  Przejdź do systemu e-helpdesk

  Rejestracja problemów technicznych dla aktualnych klientów

  Pomoc zdalna

  Połącz się z pomocą zdalną

  Nawiązanie połączenia zdalnego z konsultantem